06 70 62 32 76 info@lamaitreya.fr

Wettelijke Informatie

Uitgever identificatie

LA MAITREYA

Le Perrier

38114 Vaujany

06 70 62 32 76

Siret :82431720000015

Directeur van de publicatie : James Macey et Whitney Tandt

Grafisch ontwerp, technische ondersteuning en referencing

Etienne Mallaret / e-ssentiel

5 rue de la Gaité

35400 Saint Malo

06 07 15 78 48

Siret : 51167164600046

Website : www.e-ssentiel.fr

Hosting

1&1 Internet SARL

SARL met een kapitaal van 100 000 EUROS – RCS Sarreguemines B 431 303 775 – SIRET 431 303 775 000 16 – Code APE : 6201Z – Intracommunautaire identificatie FR 13 431303775

Hoofdkantoor : 7, place de la Gare – BP 70109 – 57201 Sarreguemines Cedex
Website : www.e-ssentiel.fr

Verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt u over het recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens. Om een wijziging, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens te vragen, volstaat het een brief per e-mail of per post te sturen naar de Directie Légale en Administratieve Informatie (DILA), met bewijs van uw identiteit.

Hyperlinks (aansprakelijkheid)

Deze site heeft geen controle over de sites die verbonden zijn met de zijne, en kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. De risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. Hij zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de wetgeving inzake intellectuele eigendom is de reproductie of het gebruik van de elementen op deze website, geheel of gedeeltelijk, strikt verboden. Alleen de wettelijke uitzonderingen worden gehandhaafd, waaronder vertegenwoordiging binnen de familiekring, het kopiëren voor eigen gebruik en het recht van kort citaat.

Bijgevolg zijn alle teksten, foto’s, logo’s, merken en andere elementen die op deze site worden weergegeven, voorbehouden en beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. (Auteursrecht, naburige rechten, merkrechten…).

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk procédé dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Hetzelfde geldt voor eventuele databanken op de website, die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het Wetboek van Intellectuele Eigendom (WIC).

Gebruik van cookies

Het surfen op deze site kan ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Foto credits

https://unsplash.com/

http://fr.freepik.com/

http://www.flaticon.com/